לקביעת מועד לצילומים או/ו פרטים נוספים :

שרון054-5448338

Sharonhalabi@gmail.com